IT-ledelse

I nogle mindre virksomheder er IT ledelsen et forsømt område og man havner derfor ofte i enten dyre eller ineffektive løsninger -eller begge dele.

Mangel på IT ledelse kan føre til dårlig sikkerhed -såvel i forhold til at blive hacket som i forhold til at miste vitale data på grund af menneskelige eller tekniske fejl.  Håndterer virksomhenden desuden persondata, hvad langt de fleste virksomheder gør, er der ligeledes åbenbare risici i forbindelse med overholdelse af GDPR.

KSH Consulting kan hjælpe med IT ledelse, hvad enten det er projektledelse i forbindelse med konkrete projekter eller kortere eller længere varende opgaver med varetagelse af den generelle ledelse af IT-området i virksomheden på interim management basis.