Dokumentation og Compliance

Et kerneområde hos os er dokumentation og compliance. 

Stort set alle virksomheder har i større eller mindre omfang behov for at sikre dokumentation af centrale processer.  Nogle har blot behovet for at sikre kontinuitet i forbindelse med medarbejderudskiftning eller for at få et overblik i forbindelse med indførelse af nye rutiner eller IT-systemer.  Andre virksomheder har også behovet som følge af eksterne krav – det være krav fra sundhedmyndigheder, fra Arbejdstilsynet, fra Datatilsynet, fra Finanstilsynet, fra revisionen eller andre myndigheder -at virksomheden er compliant med sådanne krav.

Vi har en fast og velafprøvet metode til opbygning af dokumentationen, og ikke mindst sikring af den løbende vedligeholdelse, således at det ikke ender med ”et ringbind i reolen”. 

Vi anvender værktøjet ChangeDriver i forbindelse med sådnne opgaver. Se nærmere her: www.changedriver.net