GDPR

GDPR er ikke længere så meget i fokus i små og mellemstore virksomheder som det var da GDPR blev indført.

Dette kan være en udfordring, da dokumentationen bliver forældet hvis den ikke opdateres jævnligt og organisationen kan falde tilbage i gamle vaner hvis der ikke er løbende fokus på vigtigheden af at tænke på GDPR såvel i sin ageren generelt som i forhold til hvorledes persondata behandles.

KSH Consulting kan hjælpe med at sikre at dokumentation, ansvarsfordelinger og processer er up-to-date i forhold til GDPR.

Hvis virksomhedens GDPR-problematik berettiger det, værksøjsunderstøtter vi det ved GDPRDriver.  – Læs nærmere på www.gdpr-solutions.com