DentalDriver

DentalDriver er en løsning baseret på ChnageDriver, der er specifikt tilpasset til tandlægers behov inden for dokumentation af processer og politikker og ikke mindst compliance-overholdelse i forhold til en række eksterne krav. Vi har  været en del af udviklingen af løsningen og har gennemført succesfulde implementeringsprojekter på en lang række klinikker de seneste år.